ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
สนพ.สระแก้ว ทดสอบฯ ผู้ควบคุมรถยกสินค้า สร้างพนักด้านโลจิสติกส์

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

...
...
...
...
...

          สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว (สนพ.สระแก้ว) จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน ระดับ 1 ให้กับพนักงานควบคุมรถยกสินค้าในสถานประกอบกิจการ จำนวน 14 คน ผู้ผ่านการทดสอบ จะได้รับค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานวันละ 360 บาท ตามโครงการ "แรงงานสระแก้วติดดาว...ฝีมือดี มีมาตรฐาน มีงานทำถ้วนหน้า " ซึ่งเป็นการทดสอบมาตรฐานฝีมือกลุ่มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ เพื่อรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว และนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว ณ บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาสระแก้ว ต.ศาลาลำดวน อ.เมือง จ. สระแก้ว 


ว้นที่ข่าว : 4/9/2560 0:00:00
ส่งต่อให้เพื่อน