ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารครั้งที่ 27

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

...
...
...
...
...
...
...
...

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถสาขาอาชีพช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคารรุ่นที่ 27/2560 จำนวน 15 คน ณ ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย


ว้นที่ข่าว : 1/9/2560 0:00:00
ส่งต่อให้เพื่อน