ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
สนพ.เพชรบูรณ์ รับรองความรู้ความสามารถ

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

...
...
...
...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ดำเนินการประเมินเพื่อรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ในวันที่ 26 สิงหาคม 2560 จำนวน 15 คน มีผู้ผ่านการรับรองความรู้ความสามารถ จำวน 14 คน ในปีงบประมาณ 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ มีผ่านการประเมิน รวม 521 คน 


ว้นที่ข่าว : 31/8/2560 10:05:06
ส่งต่อให้เพื่อน