ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
การประเมินความรู้ความสามารถสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ให้กับพนักงานบริษัท ไทยแทนฟู้ดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

...
...
...
...
...
...

30 สิงหาคม 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ให้กับพนักงานบริษัท ไทยแทนฟู้ดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี จำนวนทั้งสิ้น 9 คน โดยได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี นายวสันต์ชาย เคหะวันยะ เปิดการประเมินฯและกล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการประเมินฯ ในครั้งนี้


ว้นที่ข่าว : 31/8/2560 10:07:52
ส่งต่อให้เพื่อน