ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
สนพ.พัทลุง บูรณาการร่วมกับเรือนจำกลางพัทลุง ฝึกอบรมผู้ต้องขัง เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพหลังปลด

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง (สนพ.พัทลุง) ร่วมกับเรือนจำกลางพัทลุง  ดำเนินการฝึกอบรมให้แก่ผู้ต้องขังจำนวน 25 คน หลักสูตร การก่ออิฐฉาบปูน  (ระยะเวลาการฝึกอบรม 60 ชั่วโมง) เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพหลังพ้นโทษ  หลังจากผ่านการฝึกอบรมจะดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ 1 สาขาช่างก่ออิฐ เพื่อเป็นการวัดระดับความสามารถของผู้ต้องขังอีกด้วย ณ เรือนจำกลางพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง  


ว้นที่ข่าว : 28/8/2560 0:00:00
ส่งต่อให้เพื่อน