ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
สนพ.สมุทรสงคราม ติดดาว ประเมินความรู้ความสามารถ

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

...
...
...
...
...
...

วันที่ 25 สิงหาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงานสมุทรสงคราม ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ แก่ผู้ยื่นคำขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ  ซึ่งเป็นแรงงานในสถานประกอบกิจการ และผู้ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับช่างไฟฟ้า จำนวน 15 คน และติดดาวผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ร่วมทั้งประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเป็นผู้ให้บริการบน แอปพลิเคชั่น Xarapat แก่ผู้เข้าประเมินฯ


ว้นที่ข่าว : 25/8/2560 0:00:00
ส่งต่อให้เพื่อน