ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
การจัดประเมินรับรองความรู้ความสามารถของช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

...
...
...

วันนี้ (24 ส.ค. 60) ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร มอบหมายให้กลุ่มงานประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ ดำเนินการจัดประเมินรับรองความรู้ความสามารถ ให้กับผู้ขอรับการประเมินฯ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร โดยมีผู้ขอเข้ารับการประเมิน จำนวน 21 คน โดยผ่านการประเมิน18 คน ขาดสอบ 2 คน และติดภารกิจ 1 คน ณ อาคาร 2 ชั้น 4 ห้องสอบสัมภาษณ์ 406 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร


ว้นที่ข่าว : 24/8/2560 0:00:00
ส่งต่อให้เพื่อน