ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
ประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

...
...
...
...
...
...

 22 สิงหาคม 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ให้กับพนักงานในสถานประกอบกิจการและบุคคลทั่วไป จำนวนทั้งสิ้น 10 คน โดยได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี นายวสันต์ชาย เคหะวันยะ เปิดการประเมินฯและกล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการประเมินฯ ในครั้งน


ว้นที่ข่าว : 22/8/2560 15:08:16
ส่งต่อให้เพื่อน