ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
สนพ.กาฬสินธุ์ ฝึกทักษะคอมพิวเตอร์ให้กลุ่มคนพิการ

ข่าวภูมิภาค

...
...
...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ (สนพ.กาฬสินธุ์) ร่วมกับสมาคมคนพิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดฝึกตามโครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อการประกอบอาชีพหลักสูตรฝึกอาชีพเสริม สาขาการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word ให้แก่กลุ่มคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ เพื่อให้มีการพัฒนาทักษะเพิ่มผลิตแรงงานด้านการใช้คอมพิวเตอร์ และเป็นการตอบสนองนโยบายรัฐบาลที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้มีอาชีพ มีงานทำ มีรายได้เป็นของตนเอง ตามพ.ร.บ.คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 20 คน  


ว้นที่ข่าว : 18/8/2560 0:00:00
ส่งต่อให้เพื่อน