ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
สนพ.บุรีรัมย์ ประเมินมนุษย์ไฟฟ้า

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

...
...
...

สนพ.บุรีรัมย์ ประเมินมนุษย์ไฟฟ้า

       วันที่ 17 สิงหาคม 2560 นายสมพงษ์ กมลจิตรวี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ มอบหมายให้ฝ่ายประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ ดำเนินการจัดประเมินความรู้ความสามารถ ครั้งที่ 29/2560 ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 มาตรา 26/3, 26/10, และ26/13

ให้แก่ผู้ยื่นคำขอรับการประเมิน สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ให้แก่กลุ่ม พนักงานในสถานประกอบกิจการ 3 คน ผู้รับเหมาช่างไฟฟ้าอิสระ 3 คน นักศึกษาที่จบปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 3 คน รวมจำนวน 9 คน ในวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 พ.ศ.2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประเมิน ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์


ว้นที่ข่าว : 17/8/2560 18:15:41
ส่งต่อให้เพื่อน