ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
พัฒนาแรงงานนนท์ เร่งประเมินช่างไฟเพื่อสนองตอบความต้องการนายจ้างและลูกจ้าง

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

...
...
...

นายชัยชนะ เดชแพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี(สนพ.นบ.)เผยว่า "วันที่ 16 สิงหาคม 2560 สนพ.นบ.ได้จัดการประเมินความรู้ความสามารถช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ที่ได้ยื่นขอหนังสือรับรองฯไว้ จำนวน 21 คน ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี ภายหลังทั้งหมดได้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจากนี้ไป ผู้ที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์การประเมิน ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน(ฉบับที่ 2) จะได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ เพื่อนำไปทำงานเป็นช่างไฟฟ้าที่ถูกต้องตามกฎหมาย มีกำหนด 5 ปี หากการจ้างงานหรือทำงานโดยไม่มีหนังสือดังกล่าวจะมีความผิดตามกฎหมาย"


ว้นที่ข่าว : 16/8/2560 0:00:00
ส่งต่อให้เพื่อน