ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
สพร.5 นครราชสีมา ฝึกอบรมสร้างนิสัยอุตสาหกรรมในการทำงาน

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...
...

นายสุเมธ โศจิพลกุล ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา (สพร.5 นครราชสีมา)  เป็นประธานการเปิดฝึกอบรมโครงการนิสัยอุตสาหกรรมในการทำงานให้แก่ผู้รับการฝึกหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 2/2560 การฝึกอบรมโครงการนิสัยอุตสาหกรรมในการทำงาน จัดฝึกอบรมให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงานทุกรุ่นเพื่อเพิ่มทักษะนิสัยอุตสาหกรรม ได้แก่ ความซื่อสัตย์ มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อตัวเอง ครอบครัว ความปลอดภัยในการทำงาน การทำงานเป็นทีมเป็นต้นมีผู้เข้ารับ โดยได้ให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมความตอนหนึ่งว่า “คุณสมบัติพิเศษของพนักงานพันธ์ใหม่ในยุคนี้ควรมี 7 คุณสมบัติสำคัญได้แก่ 1.ทันโลกทันเหตุการณ์ 2.ใช้เทคโนโลยีเป็น 3.มีทักษะด้านภาษาเพราะภาษาที่สองและสามกลายเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับคนทำงานที่ต้องการความก้าวหน้า 4.การจัดการข้อมูล 5.เป็นน้ำครึ่งแก้ว 6.ปรับตัวได้ดี 7.มีความสามารถหลากหลาย”การฝึกอบรมจำนวน 78 คน ณ อาคารอเนกประสงค์สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา

 

        

 


ว้นที่ข่าว : 16/8/2560 0:00:00
ส่งต่อให้เพื่อน