ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
การประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร (8-8-2560)

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

...

นอังคาร ที่ 8 สิงหาคม 2560 สถาบันพัฒนาฝีมืแรงงาน 19 เชียงใหม่ ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ให้แก่ช่างไฟฟ้าที่เป็นแรงงานในสถานประกอบกิจการและผู้ประกอบการอิสระ จำนวน 25 คน มีผู้ผ่านการประเมินฯ ทั้งหมด จำนวน 25 คน สรุปยอดรวมผู้ผ่านการประเมินในปีงบประมาณ 2560 ในขณะนี้มีทั้งสิ้น จำนวน 1,619 คน คิดเป็น 96.6 % ของเป้าหมายที่ได้รับ.

 


ว้นที่ข่าว : 9/8/2560 18:29:30
ส่งต่อให้เพื่อน