ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
การประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

...
...
...
...
...
...

 9 สิงหาคม 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ให้กับพนักงานในสถานประกอบกิจการและบุคคลทั่วไป จำนวนทั้งสิ้น 15 คน โดยได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี นายวสันต์ชาย เคหะวันยะ เปิดการประเมินฯและกล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการประเมินฯ 


ว้นที่ข่าว : 9/8/2560 15:44:17
ส่งต่อให้เพื่อน