ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
กาฬสินธุ์ เร่งสร้างช่างไฟฟ้าที่มีคุณภาพ และการยอมรับ ภายใต้ พ.ร.บ. ส่งเสริม ฯ

" กาฬสินธุ์ เร่งสร้างช่างไฟฟ้าที่มีคุณภาพ และการยอมรับ ภายใต้ พ.ร.บ. ส่งเสริม ฯ"

...
...
...
...
...
วันที่ 5 สิงหาคม 2560 นายเจษฎา  จันทร์อุไร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ มอบหมาย ให้ฝ่ายประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ  ดำเนินการประเมินผู้ยื่นประเมินรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร  ให้กับแรงงานในสถานประกอบการ จำนวน  6 ราย ที่  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ เพื่อนำไปประกอบอาชีพสาขาช่างไฟฟ้าได้      มีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถที่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557  โดยการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารครั้งนี้ มีจำนวนผู้ผ่านการประเมิน จำนวน 6 คน   ตามแผนงานที่ได้รับมอบหมาย จำนวน 400 คน  ดำเนินการแล้ว จำนวน 403 คน และดำเนินการประเมินครั้งนี้  6 คน  โดยสรุปดำเนินการแล้วเสร็จทั้งสิ้น จำนวน 409 คน คิดเป็นร้อยละ 102.25

ว้นที่ข่าว : 8/8/2560 10:25:24
ส่งต่อให้เพื่อน