ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
พัฒนาแรงงานนนท์ เร่งออก licenses ช่างไฟ

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

...
...
...
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี จัดประเมินความรู้ความสามารถช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 21 คน นายชัยชนะ เดชแพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี(สนพ.นบ.)เผยว่า "วันที่ 6 สิงหาคม 2560 สนพ.นบ.ได้จัดการประเมินความรู้ความสามารถช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ที่ได้ยื่นขอหนังสือรับรองฯไว้ จำนวน 21 คน ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี ภายหลังทั้งหมดได้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจากนี้ไป ผู้ที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์การประเมิน ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน(ฉบับ​ที่ 2) จะได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ เพื่อนำไปทำงานเป็นช่างไฟฟ้าที่ถูกต้องตามกฎหมาย มีกำหนด 5 ปี"
ว้นที่ข่าว : 7/8/2560 9:58:07
ส่งต่อให้เพื่อน