ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
พัฒนาฝีมือแรงงานนท์เร่งออกLicense ให้คนทำงานช่างไฟฟ้าตามกฎหมายบังคับ

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

...
...
...
5 สค. 60 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ( License ) สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร จำนวน 23 คน เพื่อออกหนังสือสามารถนำไปประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคารที่ถูกต้องตามกฎหมาย ตามพ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2 ) ซึ่งมีผลบังคับใช้ นายชัยชนะ เดชแพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรีเปิดเผยว่า หากสถานประกอบกิจการจ้างแรงงานช่างไฟฟ้าภายในอาคารที่ไม่มีหนังสือรับรองฯ รวมถึงลูกจ้างที่ทำงานไม่มี หนังสือรับรองฯ จะมีความผิดตามกฎหมาย
ว้นที่ข่าว : 5/8/2560 14:44:37
ส่งต่อให้เพื่อน