ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย ได้ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถตาม พ.ร.บ ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ. ศ. 2557 สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ

...
...
...

ว้นที่ข่าว : 4/8/2560 15:56:52
ส่งต่อให้เพื่อน