ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ได้ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ รุ่นที่ 72/2560 สาขาช่างไฟฟ้าจำนวน 25 คน

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

...

วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ได้ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ รุ่นที่ 72/2560 สาขาช่างไฟฟ้าจำนวน 25 คน มีผู้ผ่านการประเมินฯ จำนวน 25 คน สรุป ยอดผู้ผ่านการประเมิน ปีงบประมาณ 2560 เดิม 1,544 คน เพิ่มอีก 25 คน รวม จำนวน 1,569 คน คิดเป็น 93.6 เปอร์เซ็นต์ ของเป้าหมายทั้งปี และรวมผู้ผ่านการประเมินตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 ถึงปัจจุบันมียอดผู้ผ่านการรับรองทั้งสิ้น จำนวน 1,821 คน


ว้นที่ข่าว : 1/8/2560 19:18:08
ส่งต่อให้เพื่อน