ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
2560 สนพ.ร้อยเอ็ด ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

...
...

วันที่ 31 กรกฎาคม  2560 สนพ.ร้อยเอ็ด ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ให้กับผู้ประสงค์ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้า จำนวน 20 คน ณ ห้องศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง


ว้นที่ข่าว : 1/8/2560 10:34:10
ส่งต่อให้เพื่อน