ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
พัฒนาแรงงานนนท์ เร่งออก licenses ช่างไฟ

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

...
...
...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี  จัดประเมินความรู้ความสามารถช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 20 คน

นายชัยชนะ เดชแพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี(สนพ.นบ.)เผยว่า "วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 สนพ.นบ.ได้จัดการประเมินความรู้ความสามารถช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ที่ได้ยื่นขอหนังสือรับรองฯไว้  จำนวน 20 คน  ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี

ภายหลังทั้งหมดได้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจากนี้ไป ผู้ที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์การประเมิน   ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน(ฉบับ​ที่ 2) จะได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ เพื่อนำไปทำงานเป็นช่างไฟฟ้าที่ถูกต้องตามกฎหมาย มีกำหนด 5 ปี"


ว้นที่ข่าว : 27/7/2560 15:53:58
ส่งต่อให้เพื่อน