ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
สนพ.พะเยา จับมือโรงแรมเกทเวย์ ปั้น 20 บริกรรุ่นใหม่รับการท่องเที่ยวพะเยา

ข่าวภูมิภาค

...
...
...
...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา (สนพ.พะเยา) จับมือโรงแรมเกทเวย์ เปิดการฝึกอบรมตามโครงการยกระดับฝีมือสาขาตำแหน่งบริกร เพิ่มความรู้ ทักษะ ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 20 คน (ระยะเวลาการฝึกอบรม 30 ชั่วโมง) เน้นการท่องเที่ยวและบริการ ตามยุทธศาสตร์พัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน รองรับอุตสาหกรรมและบริการเพื่อการแข่งขัน ด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานสมรรถนะร่วมวิชาชีพการท่องเที่ยวอาเซียน ณ โรงแรมเกทเวย์ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา


ว้นที่ข่าว : 27/7/2560 0:00:00
ส่งต่อให้เพื่อน