ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
สนพ.ชัยภูมิ ยกระดับพนักงานนวดไทย เพิ่มขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยวและบริการ

ข่าวภูมิภาค

...
...
...
...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ (สนพ.ชัยภูมิ) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะไฟหวานตามแนวทางประชารัฐ ดำเนินการปิดการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน สาขา นวดไทยเพื่อสุขภาพ ระยะเวลาการฝึกอบรม 80 ชั่วโมง ให้กับพนักงานและประชาชนทั่วไป จำนวน 20 คน ในการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะฝีมือ และทัศนคติที่ดี ในการประกอบอาชีพธุรกิจภาคบริการและการท่องเที่ยว ณ ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 ต.ท่ามะไฟหวาน อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 


ว้นที่ข่าว : 27/7/2560 0:00:00
ส่งต่อให้เพื่อน