ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
สพร.20 ชร. ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

...
...
...
...
...
...
...
...
...

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถสาขาอาชีพช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร รุ่นที่ 23 จำนวน 15 คน ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย


ว้นที่ข่าว : 24/7/2560 0:00:00
ส่งต่อให้เพื่อน