ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
พัฒนาแรงงานนนท์ เดินหน้าออก licenses เฉพาะวันนี้ 25 คน

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

...
...
...
...
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี จัดประเมินความรู้ความสามารถช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน SPRM นายชัยชนะ เดชแพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี(สนพ.นบ.)เผยว่า "วันนี้ที่ 22 กรกฎาคม 2560 สนพ.นบ.ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ เพื่อทำการประเมินฯ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ที่ยื่นขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ จำนวน 25 คน ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน SPRM ภายหลังทั้งหมดได้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจากนี้ไป ผู้ที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์การประเมิน ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน(ฉบับ​ที่ 2) จะได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ เพื่อนำไปทำงานเป็นช่างไฟฟ้าที่ถูกต้องตามกฎหมาย มีกำหนด 5 ปี"
ว้นที่ข่าว : 22/7/2560 18:06:40
ส่งต่อให้เพื่อน