ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
สนพ.แพร่ ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารฯ

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

...
...
...
...

      วันที่ 21 กรกฎาคม 2560  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่  ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร  มีผู้เข้ารับการประเมินฯ จำนวน 10 คน และมีผู้ผ่านการประเมินฯ จำนวน 10 คน ณ ศูนย์ประเมินความรูู้ความสามารถกลาง สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่


ว้นที่ข่าว : 21/7/2560 14:57:33
ส่งต่อให้เพื่อน