ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
พัฒนาแรงงานนนท์ เร่งออกlicenses ช่างไฟฟ้า

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

...
...
...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี จัดประเมินความรู้ความสามารถช่างไฟฟ้าภายในอาคาร จำนวน 30 คน ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี

นายชัยชนะ เดชแพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี(สนพ.นบ.)เผยว่า "เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 สนพ.นนทบุรี ได้จัดประเมินความรู้ความสามารถช่างไฟฟ้าภายในอาคารจำนวน 30 คน ภายหลังทั้งหมดได้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจากนี้ไป ผู้ที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์การประเมิน ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน(ฉบับที่ 2) จะได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ เพื่อเป็นช่างไฟฟ้าที่ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่ง ขณะนี้ สนพ.นบ.ได้ออกหนังสือรับรองความรู้ความสามารถไปแล้วจำนวน 


ว้นที่ข่าว : 21/7/2560 13:54:10
ส่งต่อให้เพื่อน