ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
สนพ.มหาสารคาม เสริมทักษะช่างไฟฟ้าชุมชน

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

...
...
...
...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม (สนพ.มหาสารคาม) กับสำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม  ร่วมกันเปิดฝึกอบรม โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเรื่องอาชีพ ประจำปี 2560 จังหวัดมหาสารคาม ด้วยการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ หลักสูตรอาชีพเสริม สาขา การเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร ระยะเวลาการฝึกอบรม 60 ชั่วโมง มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 16 คน เพื่อเป็นการเสริมทักษะช่างไฟฟ้าชุมชนในการให้บริการประชาชน ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชน บ้านหนองโปร่ง ต.ดงยาง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม


ว้นที่ข่าว : 17/7/2560 0:00:00
ส่งต่อให้เพื่อน