ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
พัฒนาแรงงานนนท์ เร่งออก licenses 2 วัน 50 คน

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

...
...
...
...
...
พัฒนาแรงงานนนท์ เร่งออก licenses 2 วัน 50 คน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี จัดประเมินความรู้ความสามารถช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเนเชอรัล และ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานวอร์ฮอร์ส นายชัยชนะ เดชแพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี(สนพ.นบ.)เผยว่า "เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 สนพ.นนทบุรี ได้จัดประเมินความรู้ความสามารถช่างไฟฟ้าภายในอาคารจำนวน 29 คน ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเนเชอรัล และอีก 21 คน ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานวอร์ฮอร์ส รวม 2 วัน จำนวน 50 คน ซึ่งที่ผ่านมาในงบประมาณปี 2560 สนพ.นบ. ได้ทำการประเมินความรู้ความสามารถ ช่างไฟฟ้าภายในอาคารไปแล้ว จำนวน 1,412 คน"
ว้นที่ข่าว : 16/7/2560 18:36:05
ส่งต่อให้เพื่อน