ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
พัฒนาแรงงานนนท์ ไม่หยุดประเมินช่างไฟ เร่งออกlicenses สร้างความเชื่อมั่นผู้ใช้บริการ

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

...
...
...
...
พัฒนาแรงงานนนท์ ไม่หยุดประเมินช่างไฟ เร่งออกlicenses สร้างความเชื่อมั่นผู้ใช้บริการ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี จัดประเมินความรู้ความสามารถช่างไฟฟ้าภายในอาคาร จำนวน 19 คน ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายชัยชนะ เดชแพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี(สนพ.นบ.)เผยว่า "เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 สนพ.นนทบุรี ได้จัดประเมินความรู้ความสามารถช่างไฟฟ้าภายในอาคารจำนวน 19 คน ภายหลังทั้งหมดได้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจากนี้ไป ผู้ที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์การประเมิน ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน(ฉบับ​ที่ 2) จะได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ เพื่อเป็นช่างไฟฟ้าที่ถูกต้องตามกฎหมาย"
ว้นที่ข่าว : 13/7/2560 20:25:07
ส่งต่อให้เพื่อน