ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
สนพ.พะเยา ประเมินช่างไทยต้องมี License ลดความสูญเสีย ประชาอุ่นใจ ช่างไทยมีทักษะได้มาตรฐานสากล

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

...
...
...
สนพ.พะเยา ประเมินช่างไทยต้องมี License ลดความสูญเสีย ประชาอุ่นใจ ช่างไทยมีทักษะได้มาตรฐานสากล
       ช่างไฟฟ้าภายในอาคารถูกกำหนดให้เป็นอาชีพที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ ดังนั้นต้องมีการควบคุมและทดสอบวัดฝีมือช่างก่อนปฏิบัติงานเพื่อลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้บริการและผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้ได้หนังสือรับรองความรู้ความสามารถ ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 
       เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 นายสมศักดิ์ สุขวัฑฒโก ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา มอบหมายให้ฝ่ายประเมินและรับรองความรู้ความสามารถดำเนินการรับรองความรู้ความสามารถให้แก่ผู้ประกอบอาชีพทางด้านช่างไฟฟ้าภายในอาคาร จำนวน 20 คน  เพื่อออกหนังสือรับรองฯ สามารถนำไปประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคารที่ถูกต้องตามกฎหมาย
       สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม "ช่างไฟอยากมี License ต้องมีอะไรบ้าง...ถึงสอบได้" ได้ที่ สำนักงานพัฒาฝีมือแรงงานพะเยา 493 หมู่ 6 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 โทรศัพท์ 054-466003 - 4 ต่อ 103
ภาพ/ข่าว : นุช/อนันต์

ว้นที่ข่าว : 13/7/2560 0:00:00
ส่งต่อให้เพื่อน