ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
การประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ครั้งที่ 22

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

...
...
...
...
...
...
...

6 กรกฎาคม 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ให้กับพนักงานในสถานประกอบกิจการและบุคคลทั่วไป จำนวนทั้งสิ้น 20 คน โดยได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี นายวสันต์ชาย เคหะวันยะ เปิดการประเมินฯและกล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการประเมินฯ ในครั้งนี้ 


ว้นที่ข่าว : 7/7/2560 8:18:52
ส่งต่อให้เพื่อน