ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
พัฒนาแรงงานนท์เร่งออกLicense

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

...
...
...
(6 กค. 60 ) สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ( License ) สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร จำนวน 20 คน เพื่อออกหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ นำไปประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคารที่ถูกต้องตามกฎหมาย ตามพ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2 ) ซึ่งมีผลบังคับใช้ นายชัยชนะ เดชแพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรีเปิดเผยว่า หากสถานประกอบกิจการจ้างแรงงานช่างไฟฟ้าภายในอาคารที่ไม่มีหนังสือรับรองฯ รวมถึงลูกจ้างที่ทำงานไม่มี หนังสือรับรองฯ จะมีความผิดตามกฎหมาย
ว้นที่ข่าว : 6/7/2560 19:56:21
ส่งต่อให้เพื่อน