ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
พัฒนาฝีมือแรงงานนนท์เร่งออกLicenseช่างไฟฟ้า

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

...
...
...
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ( License ) สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร จำนวน 20 คน เพื่อออกหนังสือสามารถนำไปประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคารที่ถูกต้องตามกฎหมาย ตามพ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2 ) ซึ่งมีผลบังคับใช้ นายชัยชนะ เดชแพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรีเปิดเผยว่า หากสถานประกอบกิจการจ้างแรงงานช่างไฟฟ้าภายในอาคารที่ไม่มีหนังสือรับรองฯ รวมถึงลูกจ้างที่ทำงานไม่มี หนังสือรับรองฯ จะมีความผิดตามกฎหมาย
ว้นที่ข่าว : 1/7/2560 15:38:56
ส่งต่อให้เพื่อน