ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
สนพ.สมุทรสงคราม ประเมินความรู้ความสามารถ

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

...
...
...
...
...
...
...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม โดยฝ่ายประเมินความรู้ความสามารถ ดำเนินการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 ประจำปีงบประมาณ 2560 ในวันที่ 29 - 30 มิถุนายน 2560 ให้แก่พนักงานของบริษัทและบุคคลทั่วไปที่ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับช่างไฟฟ้า จำนวน 27 คน ณ ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง อาคารอำนวยการ ชั้น 2 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม


ว้นที่ข่าว : 30/6/2560 0:00:00
ส่งต่อให้เพื่อน