ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
ฝ่ายส่งเสริมพ.ร.บ.ทดสอบมาตรฐานและรับรองความรู้ความสามารถ ดำเนินการประเมินผู้ยื่นขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

...

นายชาติชาย   สุจินพรัหม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด มอบหมายให้ฝ่ายส่งเสริมพ.ร.บ.ทดสอบมาตรฐานและรับรองความรู้ความสามารถ ดำเนินการประเมินผู้ยื่นขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ให้กับบุคคลทั่วไป ที่ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้า ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 มีผู้เข้ารับการประเมินจำนวน 18 คน


ว้นที่ข่าว : 30/6/2560 16:13:42
ส่งต่อให้เพื่อน