ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
สนพ.นบ.ประเมินช่างไฟ

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

...
...
...
...

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 25 มิถุนายน 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี จัดประเมินความรู้ความสามารถ นอกสถานที่ ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเนเชอรัล จำนวน 29 คน 


ว้นที่ข่าว : 30/6/2560 13:21:55
ส่งต่อให้เพื่อน