ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
สนพ.พัทลุง เร่งดำเนินการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

ประเมินรับรองความรู้ความสามารถ พ.ร.บ.ส่งเสริมฯ

...
...
...

สนพ.พัทลุง  เร่งดำเนินการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ  ตาม  พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2557  สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

     วันนี้  (19  มิ.ย.2560)  นายอุทิพย์  อินทรเพชร  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง  มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทดสอบและรับรองความรู้ความสามารถ  ดำเนินการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ  ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2557  สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร  ให้แก่พนักงานในสถานประกอบกิจการและช่างไฟฟ้าอิสระ  ครั้งที่  16/2560  จำนวน  15  คน 

     ซึ่งสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง  ได้ดำเนินการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ ฯ  สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร  ตั้งแต่ปีงบประมาณ  2559  จนถึงปัจจุบัน  รวมจำนวน  23  รุ่น  มีผู้เข้ารับการประเมินฯ  ทั้งหมด  338  คน  ผู้ผ่านการประเมินฯ  จำนวน  332  คน  โดยสามารถแบ่งเป็นผู้เข้ารับการประเมินฯ  ปีงบประมาณ  2559  จำนวน  7  รุ่น  มีผู้เข้ารับการประเมินฯ  จำนวน  119  คน  ผ่านการประเมินฯ  118  คน   เป็นพนักงานในสถานประกอบกิจการ  จำนวน  31  คน  ช่างไฟฟ้าอิสระ  จำนวน  88  คน  และปีงบประมาณ  2560  จำนวน  16  รุ่น  มีผู้เข้ารับการประเมินฯ  จำนวน  219  คน  ผ่านการประเมินฯ  จำนวน  214  คน  เป็นพนักงานในสถานประกอบกิจการ  จำนวน  36  คน  ช่างไฟฟ้าอิสระ  จำนวน  178  คน 


ว้นที่ข่าว : 26/6/2560 16:48:07
ส่งต่อให้เพื่อน