ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
สนพ.เพชรบูรณ์ เร่งรับรองความรู้ความสามารถ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

...
...
...
...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ ดำเนินการจัดการประเมินเพื่อรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระหว่างวันที่ 17 - 18 มิถุนายน 2560 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์จำนวน  30 คน  และมีผู้ผ่านการประเมิน จำนวน 29 คน  ในปีงบประมาณ 2560 มียอดผู้ผ่านการประเมิน จำนวน 507 คน และมียอดสะสมรวม 667 คน


ว้นที่ข่าว : 20/6/2560 0:00:00
ส่งต่อให้เพื่อน