ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
ประเมินความรู้ความสามารถ บริษัท เอสซีจีพี เอสเซลเลนซ์ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

...
...
...
...
...
...
...

19 มิถุนายน 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี ดำเนินการจัดประเมินความรู้ความสามารถให้กับพนักงานในกลุ่มบริษัท เอส ซี จี จำกัด โดยได้รับเกียรติจาก นายวสันต์ชาย เคหะวันยะ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี เข้าเยี่ยมชมและพูดคุยกับผู้เข้ารับการประเมิน ทั้งนี้การประเมินระหว่างวันที่ 19 - 21 มิถุนายน 2560 ณ บริษัท เอสซีจีพี เอสเซลเลนซ์ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์


ว้นที่ข่าว : 19/6/2560 13:33:31
ส่งต่อให้เพื่อน