ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
สนพ.นบ.จัดประเมินช่างไฟ

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

...
...
...
...

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี จัดประเมินความรู้ความสามารถ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร จำนวน 21 คน ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี


ว้นที่ข่าว : 19/6/2560 9:48:31
ส่งต่อให้เพื่อน