ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
สพร 4 ราชบุรี จัดประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

...
...
...
...
...
...
...
...

5 มิถุนายน 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ให้กับพนักงานในสถานประกอบกิจการและบุคคลทั่วไป จำนวนทั้งสิ้น 20 คน โดยมีนายชัยรัตน์ แก้วคำแสน หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาฝีมือและศักยภาพแรงงาน ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี เปิดการประเมินฯและกล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการประเมินฯ ในครั้งนี้


ว้นที่ข่าว : 15/6/2560 14:27:19
ส่งต่อให้เพื่อน