ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
สพร.12สงขลา ยกระดับช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

...
...
...
...
...

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา (สพร.12สงขลา) ดำเนินการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน(ฉบับที่2) พ.ศ. 2557  ให้กับช่างไฟฟ้าในสถานประกอบกิจการและช่างไฟฟ้าอิสระ ซึ่งมีผู้เข้ารับการประเมินจำนวน 9 คน ณ ห้องประเมินรับรองความรู้ความสามารถ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา


ว้นที่ข่าว : 15/6/2560 0:00:00
ส่งต่อให้เพื่อน