ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
สนพ.บุรีรัมย์ ขับเคลื่อนแรงงานสู่ Safety Thailand

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

...

สนพ.บุรีรัมย์ ขับเคลื่อนแรงงานสู่ Safety  Thailand   

  เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค รองรับการพัฒนาไทยแลนด์ 4.0     นายสมพงษ์ กมลจิตรวี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ มอบหมายให้ฝ่ายประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ ดำเนินการจัดประเมินความรู้ความสามารถ  สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557   มาตรา 26/3, 26/10 และ 26/13 ให้แก่ผู้ยื่นคำขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ ครั้งที่ 25/2560      ในวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2560   จำนวน 15 คน ณ ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ 


ว้นที่ข่าว : 14/6/2560 11:11:55
ส่งต่อให้เพื่อน