ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
สพร.5 นครราชสีมา ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

...

         ในวันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2560 นายสุเมธ โศจิพลกุล  ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา เข้าตรวจเยี่ยมการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ให้กับผู้ยื่นขอรับการประเมินจากสถานประกอบกิจการ 11 แห่ง  จำนวน 22 คน และผู้ประกอบอาชีพอิสระ จำนวน 2 คน  รวม 24 คน มีผู้ผ่านการประเมิน จำนวน 24 คน ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการและผู้ประกอบการอาชีพช่างไฟฟ้า ยื่นประเมินขอรับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 และขอเชิญชวน สถานประกอบกิจการและผู้ประกอบการอาชีพช่างไฟฟ้าทุกคน สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ   

 

 


ว้นที่ข่าว : 14/6/2560 0:00:00
ส่งต่อให้เพื่อน