ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
สนพ.นบ.ประเมินช่างไฟฯ

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

...
...
...
...

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดประเมินความรู้ความสามารถ ให้แก่ผู้ขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร จำนวน 21 คน ณ  ศูนย์ทดสอบฯ S P R M.


ว้นที่ข่าว : 12/6/2560 9:52:12
ส่งต่อให้เพื่อน