ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
สนพ.นบ.ประเมินช่างไฟ

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

...
...
...
...
...
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 . สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี จัดประเมินความรู้ความสามารถ ช่างไฟฟ้าในอาคาร จำนวน 22 คน ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี
ว้นที่ข่าว : 9/6/2560 15:11:14
ส่งต่อให้เพื่อน