ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
สนพ.บุรีรัมย์ ประเมินความรู้ความสามารถช่างไฟฟ้า

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

...
...
...

สนพ.บุรีรัมย์ สร้างมนุษย์ไฟฟ้า

เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค รองรับการพัฒนาไทยแลนด์ 4.0 ทุกพื้นที่ เช่น จ.สระแก้ว ระยอง กรุงเทพฯ บุรีรัมย์ นำทีมโดย  นายสมพงษ์ กมลจิตรวี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ มอบหมายให้ฝ่ายประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ ดำเนินการจัดประเมินความรู้ความสามารถ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 มาตรา 26/3, 26/10 และ 26/13 ให้แก่ผู้ยื่นคำขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ ครั้งที่ 24/2560 ในวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2560 เวลา 09.00 น. จำนวน 15 คน ณ ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ 


ว้นที่ข่าว : 7/6/2560 11:01:29
ส่งต่อให้เพื่อน