ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
สนพ.นบ.จัดประเมินฯช่างไฟ

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

...
...
...
...
...

เมื่อวัน 4 มิถุนายน 2560สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี จัดประเมินความรู้ความสามารถ แก่ผู้ขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร จำนวน 18 คน ณ  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี


ว้นที่ข่าว : 5/6/2560 9:47:20
ส่งต่อให้เพื่อน