ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

Share
พิมพ์หน้านี้
 
สนพ.แพร่ ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารฯ

ข่าวการรับรองความรู้ความสามารถ

...
...
...
...

         สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่  ฝ่ายประเมินความรู้ความสามารถ  ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร จำนวน 10 คน โดยมีคณะผู้ประเมิน 3 ท่าน ในวันที่ 1  มิถุนายน  2560  ณ ศูนย์ประเมินความรู้ความสารถกลาง สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่


ว้นที่ข่าว : 1/6/2560 12:13:45
ส่งต่อให้เพื่อน